Blachodachówka Plannja Royal

Montaż blachodachówek Plannja Royal — remont dachu

A. Nowa konstrukcja na podkładzie z płyty pilśniowej lub membrany.

Należy montować kombiłaty metalowe Plannja Combibatten lub łaty drewniane 45 x 70 dla Plannja Royal.

B. Remontowana konstrukcja na drewnianym deskowaniu, sklejce lub płytach.

Arkusze Plannja Royal mają być układane na drewnianym deskowaniu, sklejce lub płytach o grubości co najmniej 17 mm, pokrytych papą. Kombiłaty metalowe Plannja Combibatten lub łaty drewniane muszą być położone na kontrłatach o wymiarach 25 x 25, ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu co 600 mm.

C. Remont dachu krytego blachą falistą.

Arkusze Plannja Royal mogą być układane na istniejącym pokryciu dachu, jeżeli jest ono w dobrym stanie. Należy sprawdzić, czy blacha falista jest dostatecznie wodoszczelna do pełnienia roli podkładu oraz czy płatew pod blachą jest dostatecznie mocna do podparcia i umocowania kontrłat drewnianych. Drewniane kontrłaty kładzione są 'na sztorc' (węższą krawędzią do dołu) od kalenicy do okapu co 1,2 m i mocowane wkrętami konstrukcyjnymi 6,0 x 140. Jeżeli istniejące blachy są stare i kruche, może okazać się niezbędne sfazowanie dolnych krawędzi kontrłat. Łaty muszą być kładzione na wierzchu kontrłat w sposób identyczny jak w przypadku nowej konstrukcji.

Przy pracy z wyrobami azbestowymi należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

D. Remont dachu krytego dachówkami betonowymi lub ceramicznymi.

Należy usunąć stare dachówki. Następnie wymienić łaty będące w złym stanie. Jeżeli łaty mają być powtórnie wykorzystane, należy dostosować ich rozmieszczenie do zaleceń opisanych wyżej w rozdziale B. Należy ponadto sprawdzić stan warstwy podkładowej dachu.

E. Remont dachu krytego gontami, papą lub płytkami łupkowymi.

Arkusze Plannja Royal mogą być układane bezpośrednio na istniejących pokryciach dachowych, które są wystarczająco płaskie, aby była możliwość umocowania płyty Plannja Royal do istniejącej powierzchni. Ponadto: istniejące deskowanie musi mieć co najmniej 25 mm grubości. Mimo to, zalecane jest użycie kombiłat metalowych Plannja Combibatten lub łat drewnianych w sposób opisany dalej.

 

Rozmieszczenie łat i kontrłat

Plannja Royal
Można stosować kombiłaty metalowe Plannja Combibatten lub łaty drewniane 45 x 70. Odległości między nimi muszą wynosić 400 mm, z wyjątkiem pierwszej przy okapie, która musi wynosić 390 mm. Drewniane łaty mocowane są dwoma gwoździami ryflowanymi (100 x 40) do każdej krokwi. Kombiłaty metalowe są mocowane gwoździami ryflowanymi 3,5 x 50 mm.

W przypadku zastosowania kombiłat metalowych nie stosuje się kontrłat.

 

Informacje dodatkowe


Kolejność montażu:

Arkusze pokrycia muszą być układane w sposób przedstawiony na ilustracji obok. Ważne jest, aby pierwszy szereg arkuszy był układany pod dobrym kątem do okapu. Skręcenie jest trudne do skorygowania, ponieważ arkusze są profilowane wzdłuż i wszerz.

Konserwacja

W normalnych warunkach pokrycia dachowe Plannja nie wymagają poważnych prac konserwacyjnych. Jednakże wszystkie uszkodzenia powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone poprzez wykonanie zaprawek farbą.

Podczas układania arkuszy Plannja należy usunąć wszystkie odpady metalowe w celu uniknięcia uszkodzeń pokrycia.

Mocowanie

Arkusze muszą być umocowane w środku wgłębienia za pomocą wkrętów samonawiercających z podkładkami uszczelniającymi.
• 4,8 x 35 do łat drewnianych
• 4,8 x 20 do kombiłat metalowych Plannja Combibatten

Otwory

Wykonanie otworów na kominy, przewody wentylacyjne itp. należy pozostawić fachowcom. Wcześniejszy kontakt ze specjalistyczną firmą pozwala na wspólne zaplanowanie prac.

Rozmieszczenie wkrętów

Należy rozmieszczać wkręty tak jak to pokazano na rysunku. Wkręty zaznaczone większymi kółkami (na bocznych, nakładających się krawędziach) są montowane w pierwszej kolejności. Wkręty należy umieszczać na dolnej krawędzi co drugiej fali oraz na dole co drugiego szeregu dachówek. Na bocznej, nakładającej się krawędzi wkręty należy umieszczać na dole każdego szeregu dachówek.

Na końcowym nakładaniu się arkuszy wkręty należy umieszczać na dole każdej fali (nie pokazane na rysunku).

Dostępne są następujące wkręty:
— do blach stalowych na kombiłatach metalowych, cynkowane powlekane, 4,8 x 20
— do blach stalowych na łatach drewnianych, cynkowane powlekane, 4,8 x 35

Kalenica

Mocować każdą stronę wkrętami samonawiercającymi w górę fali co drugiego modułu.

Gąsior

Przed przymocowaniem gąsiora dopasować uszczelkę górną oraz owiewkę wiatrową.

Szczyt

Jeżeli jest to konieczne, należy zagiąć arkusz przy lewym szczycie. Przymocować wkrętami samonawiercającymi co ok. 300 mm.

 

 

 

 

 

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł