Montaż gontów Isola

Instrukcja montażu opisuje podstawowe reguły obróbki gontów Isola, wraz z osprzętem do instalacji wywietrzników dachowych firmy Isola. Inne wykonanie detali jest możliwe i powinno zostać uzgodnione z technikiem ds. eksploatacji. Przy dostosowaniu się do wskazówek montażu, pokrycie gontami Isola jest wodoszczelne.

Na każdej tylnej stronie banderoli opakowania znajduje się krótki opis montażu.

Wentylacja

Różnice temperatur, wilgotność spowodowana topnieniem może doprowadzić do wystąpienia błędów w konstrukcji dachów. Wilgoć musi zostać odprowadzona dzięki odpowiedniej wentylacji powierzchni dachu. Musi zostać zapewniona cyrkulacja powietrza w wielowarstwowej konstrukcji dachu. Należy na nią zwrócić uwagę podczas planowania fizycznych właściwości budowlanych. Przy rozbudowanym piętrze zadaszonym, wentylacja pomieszczenia pomiędzy powierzchnią dachu a ociepleniem lub pomiędzy sufitem a strychem jest niezwykle ważna. Pomiar wentylacji oraz wolnego przemieszczania się powietrza powinien odpowiadać przepisom DIN 4108 część III. Dalsze dane muszą być zgodne z regułami pokrywania dachów gontami bitumicznymi.


Podłoże dachu

Dachówki bitumiczne Isola mogą być układane na dachach o nachyleniu od 15° do 85°. W przypadku stosowania płyt wiórowych lub sklejek oraz desek z wpustem i piórem jako poszycia nośnego dachu przy pochyleniu 18° do 85° nie jest konieczne stosowanie podkładu papowego. Wodoodporne płyty wiórowe powinny mieć grubość 16-18 mm, natomiast wodoodporne sklejki 12 mm. Deski używane do wykonania poszycia, zarówno z piórem i wpustem, jak i bez nie powinny być szersze niż 150 mm i powinny mieć ok. 24 mm grubości. W przypadku stosowania desek poszyciowych bez pióra i wpustu bezwzględnie należy stosować podłoże papowe, niezależnie od kąta nachylenia dachu.


Pokrycie

Konstrukcja podłoża powinna być pokryta papą podkładową firmy Isola.


Składowanie

Gonty Isola i pasy brzegowe muszą być składowane przez długi czas w suchym i chłodnym miejscu. Bezpośrednie promienie słoneczne oraz ciepłe magazyny są nieodpowiednie. Opakowanie z gontami składujemy zawsze do góry wierzchem, nawet w momencie prac wykonawczych. Nigdy nie można kłaść palet na sobie.

 

Typ gontów
Nachylenie dachu
min./max.
Pokrycie
(w cm)
Wysokość więzara dachowego (w cm) Zużycie gontów/m2 Mocowania
w szt./gont

Wymiary
sz.

x wys.
(w mm)

standard 15/85 4,9 13,4 7,5 4

1000
x 317

trapez 15/85 4,7 14,3 7,0 4

1000
x 333

prostokąt 15/85 4,7 14,3 7,0 4

1000
x 333

rybia łuska 15/85 4,7 14,3 7,0 6

1000
x 333

karat 15/85 4,5 11,5 8,7 4

1000
x 275

pałacowy 22/85 5,0 17,0 5,9 4

1000
x 390


Wykonanie pokrycia

Podłoże dachowe/blacha okapu

Podłoże dachowe z szalunkiem drewnianym wraz z blachą okapu, bez wręgów na kantach. Uchwyt rynny wpuścić w szalunek.

Wstępne pokrycie papą podkładową

Zakrycie szwów i łączeń na 8 cm. Przybić za pomocą gwoździ do papy w odległości co 10 cm. Przykryć blachę okapu w odległości 3 cm i przymocować.

Połączenie z okapem

Montaż należy rozpocząć przy okapie układając pas brzegowy (100 x 33 cm) równo w poziomie obróbki okapu. Przed montażem należy usunąć folię z odwrotnej strony pasa brzegowego, w celu uzyskania specjalnie dobrego przyklejenia się go, polecamy nałożyć na fartuch rynnowy Isola Fugemasse lub klej asfaltowy. Powierzchnia lepiąca pasa brzegowego powinna być zwrócona do dołu w kierunku okapu. Przybijać przez powierzchnię lepiącą.

Montaż dachówki

Nie usuwać folii z odwrotnej strony dachówek!

Dwa pierwsze rzędy dachówek należy układać na pasie brzegowym. Języki dachówek pierwszego rzędu powinny pokrywać powierzchnię klejącą pasa brzegowego. Każdą dachówkę przybija się czterema galwanizowanymi gwoździami do papy 28/25 ok. 2,5 cm poniżej każdego wcięcia (w dolnym paśmie klejącym).

Wpust i pióro pomagają w równoległym układaniu gontów. Aby ułatwić prostopadłe ułożenie gontów, w połowie płytki umieszczono rowki przewodzące. Dachówkę należy ułożyć w wycięciu prowadzącym i przybić najpierw przeciwległy koniec. Dachówki należy układać dokładnie względem siebie. W ten sposób wycięcie prowadzące zapewnia właściwą wysokość ułożenia następnej dachówki. Należy sprawdzić, czy dolna krawędź języka dachówki jest równoległa do wycięcia w rzędzie poniżej. Gwoździe przybić po każdej stronie połączenia dachówki.

Oznaczenie sznurem kredowym

Ułożyć pierwszy rząd dachówek. Wykonać oznaczenie sznurem kredowym na połączeniu dwóch dachówek, mniej więcej na środku dachu pod kątem prostym do okapu. Następnie ułożyć kolejny rząd dachówek przesuniętych względem pierwszego o pół języka. Również dla tego rzędu wykonać oznaczenie sznurkiem kredowym równolegle do pierwszego oznaczenia. Następnie kontynuować montaż od środka w każdą stronę.

 

Zakończenie dachu

Konstrukcja deski szczytowej osłaniającej pokrycie dachowe

Przy desce czołowej szczytowego okapu należy zagiąć dachówkę na trójkątnej łacie i przybić. Obciąć równo dachówkę wzdłuż krawędzi deski czołowej szczytowego okapu. Pokryć deskę czołową szczytowego okapu osłoną przeciwdeszczową boczną.

Konstrukcja deski szczytowej osłaniającej pokrycie dachowe

Wykonanie za pomocą wyłożenia blachy o grubości 15 mm. Pokrycie gontami 12 cm. Gonty dachowe powinny mieć skośne cięcie. Przyklejenie na blasze za pomocą masy fugowej Isola (zużycie 60 ml/m).

Zakończenia przy ścianie

Do zakończenia przy ścianie używa się obróbki blacharskiej lub łaty. Przy użyciu trójkątnej łaty wsuwa się dachówkę pod oblicówkę i przybija gwoździami lub ewentualnie dociska łatą. Alternatywnie poleca się okucie z blachy przymocowane do ściany. Dachówki nasuwa się na okucie i uszczelnia masą fugową Isola albo klejem. Połączenie okuć należy uszczelnić na połączeniach masą do uszczelniania spoin.

 

Obróbki

Obróbka komina

Obróbki komina i odpowiednie ułożenie dachówki wokół niego stanowią ważny i odpowiedzialny moment montażu. Dachówkę należy ułożyć do dolnej krawędzi komina. Następnie należy zainstalować elementy obróbki komina, tak aby jej dolny płat przykrywał powierzchnie klejące rzędu dochówek położonego bezpośrednio poniżej dolnej krawędzi komina. Płaty boczne i górny należy przybić do poszycia dachu tak, aby gwoździe zastały pokryte ułożoną poniżej dachówką. Następnie układamy dalsze rzędy dachówek, obcinając ją ok. 1,5- 2 cm od bocznych i górnej krawędzi komina. Języki dachówek leżące na kołnierzu blaszanym należy przykleić do siebie i do kołnierza za pomocą masy fugowej Isola albo kleju asfaltowego. Pokrycie wokół wylotów pionów wentylacyjnych, otworów wentylacyjnych, okien dachowych itp. wykonuje się w ten sam sposób.

Montaż wywietrznika

Przy montażu wywietrzników dachowych, sanitarnych lub połaciowych, należy jak najbardziej dopasować gonty. Dokładniejszych danych należy szukać w specjalnych instrukcjach.

 

Kosz dachowy

Przykrycie kosza dachowego

Wykonuje się je ze specjalnej papy typu MASTERTEKK, którą należy ułożyć przed układaniem dachówek, symetrycznie do linii łączącej powierzchnie dachu. Dachówki należy przycinać w odległości 35 cm od krawędzi łączącej powierzchnie dachowe. Należy zachować ostrożność, aby podczas tej czynności nie uszkodzić papy MASTERTEKK. Oprócz zwykłego mocowania gwoździami, w celu dodatkowego uszczelnienia połączenia dachówek z papą MASTERTEKK, należy stosować masę fugową Isola albo klej asfaltowy.

Kosz dachowy pokryty zmiennostronnie

Tylko dla gontów typu prostokąt i trapez.

Pochylenie kosza dachowego wynosi co najmniej 15°. Wszystkie gonty na całym dachu są kładzione zmiennostronnie. Co najmniej 30 cm należy pokryć w koszu dachowym. Obszar bez gwoździ w koszu dachowym również powinien mieć co najmniej 30 cm.

 

Kalenica

Przykrycie kalenicy

Uważnie usunąć folię ochronną. Przymocować płytki kalenicowe na min. 50% zakładkę na poprzednią płytkę, w linii prostej. Przybić tylko na powierzchni samoprzylepnej, wygiąć płytkę poza kalenicę i przybić na powierzchni samoprzylepnej.

Zakończenie na kelenicy lub narożu dachu

Przymocować płytki kalenicowe horyzontalnie na krawędzi połaci dachu. Ułożyć i przyciąć płytki na kalenicy. Ułożyć płytki kalenicowe.

Pokrycie kalenicy za pomocą profili kalenicy

Pokrycie gontów zmieniając strony należy wykonać co najmniej 5 cm ponad kalenicą. Dokładniejsze informacje w specjalnej instrukcji montażu.

Pokrycie krawędzi naroża

Pokrycie naroża tak jak pokrycie kalenicy. Dokładniejsze informacje w specjalnej instrukcji montażu.

Pokrycie kalenicy i wietrzenie za pomocą wywietrzników kalenicy

Wzdłuż kalenicy wyciąć szczelinę o szerokości ok. 4 cm, kończącą się na pół metra przed końcem. Montować na zakładkę 5 cm. Uszczelnić masą uszczelniającą Isola i zamocować każdy profil na 6 wkrętów.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł