Praca

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy osób na stanowiska do działu handlowego oraz stanowisko kierowcy. CV z klauzulą o ochronie danych osobowych prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@dachprofil.com.pl
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł