Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe

W ofercie sprzedaży:Osłona przewodu uziemiającegoWspornik odstępowy z wkładką gumowąUchwyt metalowy UJ i UDFundament betonowy FOP

Osłona przewodu uziemiającego — element osłaniający drut odgromowy lub bednarkę.
Wspornik odstępowy z wkładką gumową — do mocowania kabli lub rur osłonowych oraz rur wysięgnika do żerdzi betonowych.
Uchwyt metalowy UJ i UD — do mocowania rur elektroinstalacyjnych, telekomunikacyjnych i sanitarnych.
Fundament betonowy FOP — do montażu wolno stojących złącz kablowych typu ZK-1 (FOP I) i ZK-3 (FOP II).

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł