Plannja Smart

Plannja Smart

Plannja Smart

  • Symetryczny/niepowtarzalny kształt fali.
  • Największa dostępna długość maksymalna w tej kategorii produktów
  • Najwyższe przetłoczenie w tej klasie produktów
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł