Plannja Trapez T35

Plannja Trapez T35

Trapez T35

  • Długość maksymalna do 12 m pozwala zaoszczędzić na łączeniach
  • Długi okres gwarancyjne bez „specjalnych” zapisów
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł