Bramy i napędy

Oferujemy bramy garażowe stalowe, drzwi boczne oraz akcesoria dodatkowe produkowane przez firmę Hörmann, a także systemy napędowe do bram firmy Marantec i Beninca.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł