Esówka-Holenderka

Esówka-Holenderka

Esówka-Holenderka to historyczny model dachówki.

Stosowana z powodzeniem w renowacji dachów zabytkowych, budownictwie sakralnym, jednorodzinnym i użyteczności publicznej.

Model dostępny wraz z szeroką gamą ceramicznych akcesoriów w kolorach naturalnej czerwieni i angob (rustykalna, miedziana).

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł