Dachówki cementowe IBF

Dachówki cementowe IBF

Dachówka cementowa IBF wyprodukowana jest z barwionego w masie betonu. Powierzchnia zewnętrzna dachówki jest pokryta specjalną farbą akrylową przeciwdziałającą przenikaniu wapnia oraz porastaniu mchami i algami.

Dachówki IBF produkowane są przez walcowanie i prasowanie na formach aluminiowych w pełni zautomatyzowanym procesie produkcyjnym przy ciągłej kontroli jakości. Posiadają one podwójną zakładkę wzdłuż, grzbiet uszczelniający w poprzek oraz zaokrągloną krawędź dolną. Zalecany minimalny kąt nachylenia połaci dachowej to 15°.

Dachówki betonowe IBF produkowane są w dwóch typach: „podwójna S” oraz „podwójna rzymska”.


Dane techniczne:

Długość: 420 mm
Szerokość: 330 mm
Szerokość pokrycia: 300 mm
Wysokość: 40 mm
Waga: 4,2 kg (podwójna S), 4,3 kg (podwójna rzymska)
Zużycie: przy rozstawie łat 33,5 cm — 10 szt. na m2

Zaleca się stosowanie łat o wymiarach 35 x 50 mm przy rozstawie krokwi do 90 cm,
a łat 40 x 60 mm przy rozstawie krokwi powyżej 90 cm.

Najniższa łata okapowa musi być wyższa o 20 mm od pozostałych łat.


Dostępne kolory:


ceglasty
czerwony
brązowy
antracytowy
czarny

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł