Dachy płaskie

Dachy płaskie

Systemy hydroizolacji dachów płaskich firmy Nordic Waterproofing Sp. z o.o. są instalowane zarówno na dachach nowych, jak i poddanych renowacji. Proces montażu membran Trelleborg może odbywać się w temperaturach ujemnych.

Systemy hydroizolacji dachów płaskich firmy Nordic Waterproofing Sp. z o.o. są mocowane mechanicznie do podłoża kotwami dobranymi wg. rodzaju podłoża i struktury pokrycia.

Wykonanie dachu nie jest kompletne bez sprawdzenia wykonanych prac. Firma Trelleborg jest pierwszym producentem pokryć dachowych, który stworzył własny system kontroli szczelności połączeń tzw. MatakiTest.

Nietoksyczny dym jest wdmuchiwany pod membranę, jakiekolwiek niedoróbki są natychmiast widoczne, gdyż dym uchodzi przez pozostawione nieszczelności. Metoda nie niszczy konstrukcji dachu i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, ponieważ dym składa się z mgiełki wodnej.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł