Dachy zielone

Dachy zielone

Dachy pokryte roślinnością zapewniają estetyczny wygląd, są ekologiczne i ekonomiczne. Dachy mogą być obsadzane zielenią ekstensywną lub intensywną.

Roślinność ekstensywna obejmuje zimotrwałe, niskie, gatunki traw, rozchodnika, wrzosów, krzewów i roślin zielnych, które mogą wytrzymać zarówno nadmiar wody, jak i suszę przez długi okres czasu. Wymagają minimalnej troski i pielęgnacji, i nie potrzebują nawadniania.

Roślinność intensywna obejmuje plantacje z wypielęgnowanymi trawnikami, krzewami i drzewami w formie ogrodów lub parków, która podlega stałej pielęgnacji. Ważnym elementem w dachach zielonych jest prawidłowy dobór hydroizolacji ze szczególnym uwzględnieniem odporności na przerost korzeni i korozję biologiczną.

Membrana Värnamo EPDM Greenseal posiada odporność na przerost korzeni i korozję biologiczną , jest chemicznie stała i zachowuje swoją elastyczność i wytrzymałość w temp. od -40°C do +120°C.

Wszystkie zakładki membrany Värnamo EPDM Greenseal są łączone poprzez wulkanizację. Tak wykonane zakładki uzyskują całkowitą wytrzymałość i elastyczność oraz taką samą odporność na czynniki atmosferyczne, chemiczne, przerost korzeni i korozję biologiczną jak membrana.

Ciężar podłoża uprawy oblicza się zgodnie z obciążeniem wietrznym konstrukcji i stosuje się podłoże betonowe, które może przyjąć dodatkowe obciążenie.

Trawiaste pokrycie dachu oferuje następujące korzyści:
— Redukuje ilość spływającej wody, absorbuje wodę i zwiększa parowanie.
— Cząsteczki kurzu i brudu osiadają na liściach i spływają do podłoża.
— Absorbuje szkodliwe spaliny i dwutlenek węgla, produkując tlen.
— Żywa powierzchnia zmienia kolory w zależności od pór roku.
— Redukuje hałas ze względu na dźwiękochłonną powierzchnię.
— Roślinność przyczynia się do oszczędności energii poprzez polepszenie termoizolacyjności dachu.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł