Elementy naciągowe

Elementy naciągowe

W ofercie sprzedaży: Złącze naciągowe kontrolne Uchwyt naprężny Uchwyt naprężny kabłąkowy Rura do naciągu Śruby rzymskie

Złącze naciągowe kontrolne — do wykonywania naciągów drutu odgromowego.
Uchwyt naprężny — do wykonywania naciągów drutu.
Uchwyt naprężny kabłąkowy — do wykonywania naciągów drutu.
Rura do naciągu — do wykonywania naciągów drutu.
Śruby rzymskie — do wykonywania naciągów drutu.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł