Farba Weber FZ375

Farba Weber FZ375

Gotowa do użycia farba akrylowo-silikonowa do fasad wykonanych w oparciu o złożone systemy izolacji cieplnej budynków oraz dla fasad nieocieplanych.

Farba służy do barwnego wykończenia i ochrony tynków cienkowarstwowych fasad wykonanych w oparciu o złożone systemy izolacji cieplnej budynków (ETICS) opartych o styropian i wełnę mineralną oraz do warstw wykończeniowych fasad nieocieplanych. Z uwagi na doskonałe właściwości egalizujące farba polecana jest do wyrównywania różnic kolorów na elewacjach wykończonych tynkami cienkowarstwowymi mogącymi powstać w wyniku niejednolitej konsystencji nakładanego tynku, sposobu wykonania, nierównomiernego wysychania lub wpływu czynników atmosferycznych. Produkt rekomendowany jako wykończenie powierzchni ścian zewnętrznych w rozwiązaniu o nazwie handlowej weber.therm BASIC.

Więcej informacji:
http://www.netweber.pl/produkty-elewacyjne/przewodnik-weber/produkty/farby/weber-fz375.html

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł