DELTA-VENT S

DELTA-VENT S

Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego krycia do szalowanych i nie szalowanych całkowicie izolowanych dachów spadzistych.

Trójwarstwowa, odporna na rozerwanie i otwarta dyfuzyjnie folia z kombinacją PP włóknina folia DELTA-VENT S PLUS ze zintegrowanym paskiem klejącym do szybszego i szczelniejszego układania.


Właściwości:

Z wysoką paroprzepuszczalnością (wartość Sd ok. 0,02 m) DELTA-VENT S / DELTA-VENT S PLUS przejmuje w każdym wypadku migrującą wilgoć od wewnątrz i niezawodnie wyprowadza ją. DELTA-VENT S / DELTA-VENT S PLUS chroni od zewnątrz izolację cieplną przed śniegiem nawiewowym i deszczem. Tym samym od zewnątrz jest zagwarantowane: izolacja cieplna pozostaje sucha i funkcjonująca.

 

Układanie: 

Przy ciężarze powierzchniowym ok. 140 g/m2 układanie jest szczególnie łatwe i pewne.

Szybkie i płynne rozwijanie rolki! Bez deformowania! Bez fałd! Bez odblasku z powodu matowoszarej włókniny na powierzchni!


Dane techniczne:

Klasyfikacja pożarowa: E, EN 13501-1
Siła rozrywająca: wzdłuż 250/160 N/5 cm, w poprzek EN 12311-1
Wodoszczelność: wodoszczelny W 1, EN 13859-1+2
Wartość Sd: około 0,02 m
Odporność temperaturowa: -40°C do +80°C
Masa: około 140 g/m2
Waga rolki: około 11 kg
Długość rolki: 50 m
Szerokość rolki: 1,50 m

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł