DELTA-FOL DS 60

DELTA-FOL DS 60

Folia paroizolacyjna i przeciwwiatrowa, trzywarstwowa, zbrojona. Może być stosowana do wszelkich rodzajów dachów.

Dane techniczne:

Klasyfikacja ogniowa: klasa palności B2
Wytrzymałość na rozerwanie: 350 N/5 cm
Współczynnik Sd: ponad 60 m
Odporność temperaturowa: od -40 do +80°C
Masa powierzchniowa: 180 g/m2
Wymiary (dł. x szer.): 50 m x 1,5 m
Aprobata Techniczna: AT-15-5164/2001

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł