DELTA-VENT N

DELTA-VENT N

Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego krycia na całkowicie izolowane dachy spadziste.

Trójwarstwowa folia składa się z powleczonej włókniny PP.
DELTA-VENT N PLUS ze zintegrowanym paskiem klejącym dla szybszego i szczelniejszego układania.


Właściwości:

Mając wysoką paroprzepuszczalność DELTA-VENT N przejmuje w migrującą od wewnątrz wilgoć szczątkową i wyprowadza ją bezpiecznie. Od zewnątrz chroni DELTA-VENT N izolację cieplną przed nawiewanym śniegiem i deszczem. Tym samym gwarantuje, że izolacja cieplna pozostaje sucha i dobrze funkcjonująca.


Układanie:

Przy niskim ciężarze m2 układanie jest szczególnie łatwe i pewne. Szybkie, płynne rozwijanie rolki! Bez deformacji! Bez fałd! Pewność przy ciągnięciu i chodzeniu.


Dane techniczne:

Klasyfikacja pożarowa: E, EN 13501-1
Siła rozrywająca: wzdłuż około 220/130 N/5 cm, w poprzek około EN 12311-1+2
Wodoszczelność: wodoszczelny W 1, EN 13859-1+2
Wartość Sd: około 0,02 m
Odporność temperaturowa: -40°C do +80°C
Masa: około 120 g/m2
Waga rolki: około 9 kg
Długość rolki: 50 m
Szerokość rolki: 1,5 m

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł