DELTA-TRELA

DELTA-TRELA

Strukturalna warstwa rozdzielająca na wentylowane i nie wentylowane dachy spadziste z poszyciem metalowym.

Jako DELTA-TRELA PLUS ze zintegrowanym paskiem samoklejącym do szybkiego i wiatroszczelnego układania.

Otwarta dyfuzyjnie folia nośna wykonana na bazie DELTA-VENT S z zespoloną polipropylenową matą o strukturze kubełkowej.


Właściwości:

Wysoka na 8 mm mata splątanych włókien zapewnia stałe wentylowanie spodniej części blaszanych brytów. Struktura wytłoczeń jako warstwa drenażowa bardzo skutecznie odprowadza wilgoć. DELTA-TRELA / DELTA-TRELA PLUS układana może być w każdym kierunku, dzięki specjalnej strukturze. Odgłosy stukającego deszczu czy gradu wyciszane są do 8 dB. Wartość dyfuzyjna folii nośnej Sd około 0,02 m umożliwia odprowadzenie pozostałej wilgoci z krokwi i szalunku na zewnątrz.


Układanie:

Układać DELTA-TRELA równolegle do okapu, strukturą profilowaną ku górze. Następny pas układać z zakładem, ażeby zagwarantować dobry odpływ wody w kierunku okapu. Struktura profili nie jest śliska a ułożona powierzchnia jest wodoszczelna. Pomocne w układaniu — DELTA GWÓŹDŹ USZCZELNIAJĄCY.


Dane techniczne:

Zachowanie pożarowe: Palne normalnie EN 13501-1
Wysokość kubełków: około 8 mm
Wartość Sd: około 0,02 m
Szerokość krycia: około 1,40 m, około 1,00 m (Delta-Trela ST)
Waga: około 380 g/m, około 210 g/m (Delta-Trela ST)
Masa rolki: około 17 kg, okolo 6,5 kg (Delta-Trela ST)
Wymiary rolki: 30 m x 1,5 m, 30 m x 1,5 m (Delta-Trela ST)

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł