Francuskie

Francuskie

Pod nazwą krycie dekoracyjne kryje się wiele rodzajów płytek łupkowych, prezentujących się szczególnie dobrze na fasadzie. Rozróżnia się krycie francuskie, rybią łuskę, dekoracyjne plastry miodu, ośmiokątne oraz karpiówkowe. Podczas gdy pierwsze trzy formaty znakomicie nadają się do tworzenia wzrokowo interesujących i różnorodnych fasad, to wzory ośmiokątne i karpiówkowe sprawdzają się doskonale na dachach. Zasada ich układania podobna jest do krycia prostokątnego.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł