Wentylator dachowy V 190 P (125/225) ocieplony

Wentylator dachowy V 190 P (125/225) ocieplony

Kominek o średnicy wewn. 125 mm i zewn. 225 mm, z cichobieżnym wysokowydajnym wentylatorem elektrycznym. Doskonały do połączenia z okapem nadkuchennym.

Posiada bardzo grubą izolację cieplną, niezbędną przy odprowadzaniu oparów. Umiejscowienie wentylatora na dachu zamiast zwyczajowo w okapie czyni go całkowicie niesłyszalnym. Kominek może być też podłączony do kompleksowej instalacji wentylacyjnej w budynku.

Spełnia wymagania normy PN-87/B-03433.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł