Plannja Emka Click

Plannja Emka Click

 

Plannja Emka Click
Zamek wzdłużny wyprofilowany w sposób umożliwiający rozpięcie bez uszkodzenia powłoki
Maksymalna długość arkusza 10 mb pozwalająca uniknąć łączenia na długich połaciach
Prefabrykowana zagięta krawędź bez dodatkowej opłaty

Plannja Emka Click

 

  • Zamek wzdłużny wyprofilowany w sposób umożliwiający rozpięcie bez uszkodzenia powłoki
  • Maksymalna długość arkusza 10 mb pozwalająca uniknąć łączenia na długich połaciach
  • Prefabrykowana zagięta krawędź bez dodatkowej opłaty

 

 

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł