Wpusty TOP

Wpusty TOP

Wpusty TOP są jednym z najlepszych ze sposobów połączenia pokrycia dachowego z rurą spustową. Przeznaczone do montowania na dachach płaskich, odwróconych oraz zielonych.

Mocowane do pokrycia za pomocą gwintowanego pierścienia, co pozwala na zastosowanie do różnego rodzaju pokryć dachowych (papa termozgrzewalna, folia PCV, EPDM).

Wydajność:

  • śr. 75 mm — 300 l/min.
  • śr. 110 mm — 492 l/min.
  • śr. 125 mm — 690 l/min.
  • śr. 160 mm — 786 l/min.

Zamontowanie kratki powoduje spadek wydajności o ok. 20%.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł