Wpusty standardowe do folii PCV

Wpusty standardowe do folii PCV

Wpusty standardowe przeznaczone są do odprowadzania wody z dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z folii PCV.

Dzięki zastosowaniu kołnierzy uszczelniających stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu.

Wykonane są z PCV charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UF, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających, wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł