Wpusty — elementy dodatkowe

Wpusty — elementy dodatkowe

elementy dodatkowe

Kratka zabezpieczająca przed liśćmi i żwirem przeznaczona jest do wpustów o średnicy 60–160 mm. Montowana jest za pomocą trójramiennej podpory lub pierścienia.
Przy wpustach o mniejszych średnicach zalecane jest przycięcie ramion podpory tak, aby ich długość była o 1 cm większa od promienia wpustu.

Kratka zabezpieczjąca przed liśćmi i żwirem przeznaczona do wpustów o średnicy 60 do 200 mm — w komplecie uchwyty mocujące do papy lub folii PCV.

Kratka zabezpieczająca przed liśćmi przeznaczona do wpustów o średnicy od 75 do 125 mm wykonana jest z elastycznego tworzywa, umieszczana jest wewnątrz wpustu.

Kratka zabezpieczająca przed liśćmi przeznaczona do wszystkich wpustów antyprzelewowych bez względu na ich średnicę mocowana jest do wpustu za pomocą karbowanego pierścienia wciskanego w naczynie przelewowe wpustu — pierścień dostarczany razam z kratką.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł