System rynnowy MARLEY

System rynnowy MARLEY

W ofercie firmy Marley znajdują się rynny małych rozmiarów przeznaczone na małe budynki, rynny średnich rozmiarów nadające się na większość budynków mieszkalnych oraz rynny o dużej szerokości odpowiednie na bardzo duże dachy, np. na hale przemysłowe.

Najważniejszym zadaniem właściwie dobranego sytemu rynnowego jest zapewnienie prawidłowego i całkowitego odbioru wody z dachu budynku.

Aby upewnić się czy wybrany system rynnowy odprowadzi wodę z dachu o danej powierzchni, należy skorzystać z informacji zawartych w katalogu rynien firmy Marley lub zasięgnąć porady u sprzedawcy.

System rynnowy składa się z rynien, rur spustowych oraz elementów łączących i mocujących. Jego uzupełnieniem są akcesoria, m.in. pasy nadrynnowe, siatki i osadniki. Przykładową instalację systemu rynnowego oraz nazewnictwo elementów pokazuje rysunek.

W ofercie firmy Marley znajduje się 10 różnych profili rynien oraz 9 rodzajów rur spustowych.

Systemy rynnowe Marley dostępne są w 9 różnych kolorach.

Na specjalne życzenie Klientów Marley wykonuje łuki rynnowe o dowolnych kątach. Istnieje również możliwość wykonania innych nietypowych kształtek.

Systemy rynnowe Marley są bardzo łatwe do zamocowania. Lekkość materiału oraz dokładność w wykonaniu wszystkich elementów systemu sprawiają, że montaż można przeprowadzić we własnym zakresie. Podczas instalacji rynien i rur firmy Marley należy skorzystać z informacji i zaleceń znajdujących się w instrukcji montażu.

Systemy rynnowe Marley spełniają wymogi normy EN 607.

Atesty krajowe:  ITB-AT-15-2969/98, AT-15-3328/98, PZH nr B-1451/96
Atesty zagraniczne:  BS 4576, BS 6367, DIN 18469

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł