Wyłazy dachowe VELTA

Wyłazy dachowe VELTA

Wyłaz dachowy z szybą zespoloną o grubości 15 mm. Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydło — szyba w profilu aluminiowym.

Zalety produktu:

  • Możliwość otwierania do góry lub na bok;
  • Zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich i profilowanych pokryć dachowych do 120 mm wysokości;
  • Łatwy montaż;
  • VELTA 033 ma otwór wewnętrzny w rozmiarze 80,8x80,8 cm i spełnia wymagania wyjścia ewakuacyjnego.


Zastosowanie:

Do wszystkich nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu, w których wymagany jest stabilny, łatwy do konserwacji, praktyczny i bezpieczny wyłaz dachowy dla robotników i kominiarzy.

Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej:

Od 20 do 60 stopni (VLT 025, 029).
Od 20 do 45 stopni (VLT 033).

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł