Wyłazy dachowe GVT

Wyłazy dachowe GVT

Wyłaz dachowy wyposażony w szybę zespoloną o grubości 16 mm lub szybę energooszczędną. Ościeżnica wykonana z czarnego poliuretanu, a skrzydło z aluminiowego profilu.

Produkt nie zawiera polichlorku winylu i wytwarzany jest zgodnie z zasadami ekologii.


Zalety produktu:
  • Możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę;
  • Otwór wyjściowy 49 x 76 cm;
  • Dolna część ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem;
  • Bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemożliwiający niezamierzone zatrzaśnięcie otwartego skrzydła wyłazu;
  • Zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich i profilowanych pokryć dachowych do 6 cm wysokości;
  • Łatwy montaż.


Zastosowanie:

Do wszystkich nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu, w których wymagany jest stabilny, łatwy do konserwacji, praktyczny i bezpieczny wyłaz dachowy dla robotników i kominiarzy.


Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej:

Od 20 do 65 stopni.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł