Rynna klasyczna Nicoll

Rynna klasyczna Nicoll

Rynny klasyczne Nicoll przeznaczone są do stosowania na budynkach mieszkalnych i użytkowych:    • małych — domkach letniskowych, altanach, garażach, mansardach, lukarnach i balkonach,

  • na większych zabudowaniach — gospodarczych, przemysłowych, także budowlach o dużej powierzchni dachu, w zależności od średnicy i rodzaju profilu.

Szczelność i dylatację zapewniają systemowi odpływy oraz złącza proste i kątowe z wysokiej jakości uszczelkami neoprenowymi.

Szeroki asortyment akcesoriów i elementów dodatkowych zapewnia rynnom wszechstronność i możliwość zastosowania nawet przy nietypowych rozwiązaniach.

Profile rynny i rury spustowe wykonane zostały z polichlorku winylu. Charakteryzują się minimalnymi oporami przepływu, doskonałą odpornością na mróz oraz bardzo dużą odpornością na działanie czynników niszczących, takich jak kwaśne deszcze czy promieniowanie ultrafioletowe.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł