Rynna gzymsowa OWACJA

Rynna gzymsowa OWACJA

Nowy system rynnowy OWACJA wprowadza wiele opatentowanych rozwiązań technicznych, lecz jego głównym walorem jest wygląd.

Oryginalny kształt rynny i rury spustowej sprawia, że w stosunku do istniejących na rynku systemów rynnowych, OWACJA jest nowocześniejsza i bardziej efektowna.

Profile rynny i rury spustowej wykonane zostały z polichlorku winylu. Charakteryzują się minimalnymi oporami przepływu, doskonałą odpornością na mróz, oraz bardzo dużą odpornością na działanie czynników niszczących, takich jak kwaśne deszcze czy promieniowanie ultrafioletowe.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł