Szyny napędowe

Szyny napędowe

Szyny dostępne są w różnych długościach. W przypadku montażu istotne są trzy wymiary:przesuw — określa maksymalny odcinek, na jakim brama może zostać przesunięta, i jest tym samym zależny od wysokości bramy,długość — określa długość całkowitą szyny,głębokość wsuwania — to łączna długość szyny i układu napędowego.

 

Szyny napędowe z łańcuchem drabinkowym tulejkowym
TypPrzesuwDługośćGłębokość wysuwania
SK 112400 mm2960 mm3180 mm
SK 122620 mm3180 mm3400 mm
SK 133530 mm4090 mm4310 mm

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł