Uziomy i maszty

Uziomy i maszty

W ofercie sprzedaży:Uziom prętowyUziom kompletny 3-metrowyMaszt uziomowy z podstawą betonowąMaszt odgromowy na trójnoguMaszt

Uchwyt masztu
Głowica IONOSTAR XX2

Uziom prętowy — do wykonywania uziemień.
Uziom kompletny 3-metrowy — do wykonywania pionowych uziomów wbijanych (dodatkowe użycie poszczególnych elementów uziomu pozwala na dowolne zwiększanie jego długości i poprawę skuteczności uziemienia).
Maszt uziomowy z podstawą betonową — w wersji podstawowej służy do ochrony odgromowej pojedynczych urządzeń montowanych na dachach obiektów (wentylatory, skraplacze); uniwersalna konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę i tworzenie tzw. odgromowych sieci ochronnych.
Maszt odgromowy na trójnogu — do ochrony odgromowej elementów na dachu lub urządzeń, których ze względu bezpieczeństwa nie można przyłączyć bezpośrednio do zwodów; stosowanie masztów powoduje powstanie strefy ochronnej i nie powoduje naruszenia pokrycia dachu.
Maszt — do mocowania głowicy piorunochronu aktywnego IONOSTAR XX2.
Uchwyt masztu — do mocowania masztu z głowicą piorunochronu aktywnego IONOSTAR XX2.
Głowica IONOSTAR XX2 — elektryczny układ pasywny o dodatnim sprzężeniu zwrotnym (chroni obszar o znacznie większym promieniu niż zwykły zwód Franklina).

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł