Platon P5

Platon P5

Folia kubełkowa przeznaczona do zewnętrznych ścian fundamentowych oraz konstrukcji inżynierskich i tuneli.

Ochrona mechaniczna:
— Ochrona izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem podczas zasypywania fundamentu. Nie ulega degradacji pod wpływem działania środków chemicznych i mikroorganizmów.
— Duża powierzchnia wytłoczeń. Nie następuje wgniatanie kubełków w miękką izolację.
— Szczelina powietrzna umożliwiająca drenaż powierzchniowy.
— Łatwe układanie w każdych warunkach pogodowych bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.

Do tuneli:
— Warstwa drenująca wokół ścian tunelu. Zapobieganie ciśnieniu hydrostatycznemu na izolacji przeciwwodnej.
— Warstwa ochronna dla izolacji.

 

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł