Platon DD

Platon DD

Folia kubełkowa przeznaczona do zewnętrznych ścian fundamentowych oraz tarasów i balkonów.

Mechaniczna ochrona i drenaż po stronie wewnętrznej i zewnętrznej:
— Membrana przeciwwilgociowa. Ochrona przed wilgocią zgromadzoną w glebie.
— Efektywny drenaż dzięki warstwie geowłókniny.
— Kanaliki od strony ściany umożliwiają drenaż wody sporadycznie przedostającej się pod membranę.
— Ochrona izolacji przeciwwodnej.

Dren tarasowy:
— Chroni izolację podczas montażu.
— Woda przechodząca przez warstwę geowłókniny jest drenowana.
— Zapobieganie ciśnieniu wody na izolację.
— Zapobiega uszkodzeniom powierzchni tarasów podczas mrozów.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł