System kominowy IBF UNIVERSAL

System kominowy IBF UNIVERSAL

SYSTEMY KOMINOWE IBF UNIVERSAL nadają się do montażu w miejscach, gdzie zastosowanie mają najnowocześniejsze kotły niskotemperaturowe, w których temperatura gazów spalinowych na wylocie nie przekracza zwykle 100oC. jak powszechnie wiadomo podczas spalania gazu ziemnego lub oleju opałowego powstaje znacznie większa ilość pary wodnej niż przy spalaniu węgla czy drewna. By sprostać takim wymaganiom konieczne jest zastosowanie komina trójwarstwowego z przewietrzeniem oraz wyposażonego w ściek kondensatu.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU IBF UNIVERSAL

  • przeznaczony do instalacji na dowolne paliwo
  • kotły tradycyjne i nowoczesne
  • zakres temperatur od 60oC do 600oC
  • gazoszczelny, kwasoodporny, ognioodporny (odporny na pożar sadzy)
  • odporny na wilgoć
  • łatwy w montażu (prefabrykowany)
  • dostępny w średnicach: 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm
  • dostępny w wersji z dodatkowym kanałem wentylacyjnym

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł