System kominowy IBF KOMBI

System kominowy IBF KOMBI

SYSTEM KOMINOWY IBF KOMBI to system powietrzno-spalinowe przeznaczone do kotłów z zamkniętą komorą spalania. System kominowy IBF KOMBI złożony jest z szamotowych profili wewnętrznych oraz z obudowy z pustaków z keramzytobetonu. Po utworzeniu z profili dwuściennych przewodu kominowego, szamotowe profile wewnętrzne stanowią przewód spalinowy. Przestrzeń pomiędzy przewodem spalinowym a obudową wykorzystuje się jako przewód powietrzny. Przewodem spalinowym odprowadzane są spaliny z urządzeń grzewczych, a przewodem powietrznym dostarczane jest powietrze z zewnątrz budynku do tych urządzeń. Stosowane urządzenia grzewcze nie pobierają powietrza z pomieszczeń, w których są zainstalowane (urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania). System kominowy IBF KOMBI dzięki możliwości poboru powietrza z zewnątrz budynku i dostarczania go do kotła rozwiązuje problem ograniczonej wentylacji pomieszczeń, która spowodowana jest zastosowaniem bardzo szczelnej stolarki okiennej. Dodatkową zaleta tego rozwiązania jest praca komina w tzw. przeciwprądzie (powietrze do spalania doprowadzane jest w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych). Strumień doprowadzanego powietrza jest podgrzany przez gazy spalinowe co ma znaczący wpływ na zwiększenie wydajności podłączonych kotłów (mniejsze straty energii)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU IBF KOMBI

 • przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania
 • możliwość podłączenia do 10 urządzeń
 • moc maksymalna każdego urządzenia do 30 kW
 • indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania
 • temperatura na wlocie do przewodu kominowego do 200oC
 • niewrażliwy na częste zmiany temperatur
 • gazoszczelny, kwasoodporny, ognioodporny (odporny na pożar sadzy)
 • odporny na wilgoć
 • łatwy w montażu (prefabrykowany)
 • dostępny w średnicach: 140, 160, 180, 200, 225 mm
 • dostępny w wersji z dodatkowym kanałem wentylacyjnym
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł