System kominowy IBF AIRVENT

System kominowy IBF AIRVENT

System przeznaczony do budowy systemów wentylacji grawitacyjnej.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU IBF AIRVENT

 • przeznaczony do budowy systemów wentylacji grawitacyjnej
 • wykonany z betonu lekkiego
 • bardzo łatwy w obróbce i montażu (1mb = 3 sztuki)
 • dźwiękoszczelne
 • odporne na wysoką temperaturę
 • możliwość budowy do 8 kondygnacji
 • dostępny w czterech rodzajach (1, 2, 3, 4 kanałowe)
 • nadają się bezpośrednio pod tynk
 • pełna oferta akcesoriów
 • produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego
 • idealnie dopasowane do wymiarów systemów kominowych IBF

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł