Mata izolacyjna PURE 39 RN SILVER

Mata izolacyjna PURE 39 RN SILVER

Mata izolacyjna PURE 39 RN SILVER w postaci rulonu, komprymowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowana.

Zastosowanie:
izolacje termiczna i akustyczna:

  • dachu skośnego (poddaszy użytkowych);
  • poddaszy nieużytkowych
  • drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
  • stopów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych

Własności:

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W /m K
  • Materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1

Więcej informacji na http://www.pureone.pl/

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł