Mata izolacyjna URSA DF 35 GOLD

Mata izolacyjna URSA DF 35 GOLD

Mata izolacyjna URSA DF 35 GOLD z mineralnej wełny szklanej; w postaci rulonu, komprymowana, paroprzepuszczalna; wytrasowane linie przerywane ułatwiają przycinanie.

Zastosowanie:

  • Izolacja dachu stromego w układzie jedno i dwuwarstwowym
  • Izolacja wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego
  • Izolacja stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych

Własności:

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W /m K
  • Materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1
  • Oznakowanie wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

 

Szerokość 1250 mm
Grubość Długość opór cieplny RD Ilość m2
w rolce w MULTIPAK na palecie
mm mm m2K/W m2
50 12000 1,40 15,0 45,00 270,00
100 6000 2,85 7,50 22,50 135,00
150 4000 4,25 5,00 15,00 90,00
200 3200 5,70 4,00 12,00 72,00
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł