Mata izolacyjna URSA DF 37 OPTIMUM

Mata izolacyjna URSA DF 37 OPTIMUM

Mata izolacyjna URSA DF37 OPTIMUM z mineralnej wełny szklanej; w postaci rulonu, komprymowana, paroprzepuszczalna, wytrasowane linie ułatwiają przycinanie.

Zastosowanie:

  • Izolacja dachu skośnego (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym
  • Izolacja poddasza nieużytkowego
  • Izolacja wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego
  • Izolacja stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych

Własności:

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,037W /m K
  • Materiał niepalny; kl. A1 EN 13 501-1

 

URSA DF 37/OPTIMUM
Szerokość 1250 mm
Grubość (mm) Długość (mm) opór cieplny RD (m2K/W) Ilość m2
w rolce w MULTIPAK na palecie
50 2 x 6500 1,35 16,250 48,750 292,50
100 6500 2,70 8,125 24,375 146,25
150 4400 4,05 5,500 16,500 99,00
180 3700 4,85 4,625 13,875 83,25
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł