Mata izolacyjna URSA DF 37/V

Mata izolacyjna URSA DF 37/V

Mata izolacyjna URSA DF 37/V z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu pokrytego z jednej strony wzmocnionym welonem szklanym (możliwość zamówienia produktu z czarnym welonem); materiał lekki, komprymowany, paroprzepuszczalny, sprężysty.

Zastosowanie:
izolacja cieplna i akustyczna:

  • hal stalowych jako wypełnienie kaset pod blachy trapezowe, stalowych konstrukcji szkieletowych
  • ścian osłonowych pod okładziny elewacyjne z sidingu, desek, blachy trapezowej


Własności:

  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0.037 W/mK;
  • materiał niepalny kl. A2d0s1 wg EN 13501-1
  • materiał hydrofobizowany - zwiększona odporność na nasiąkanie

 

Szerokość 1200 mm
Grubość Długość opór cieplny RD Ilość
w rolce w MULTIPAK na palecie
mm mm m2K/W m2
50 2 x 6500 1,35 15,60 46,80 280,80
100 6500 2,70 7,80 23,40 140,40
120 5400 3,20 6,48 19,44 116,64
150 4400 4,05 5,28 15,84 95,04
200 3300 5,40 3,96 11,88 71,28
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł