Płyta izolacyjna URSA TWP SILENTIO

Płyta izolacyjna URSA TWP SILENTIO

Płyta izolacyjna URSA TWP SILENTIO z mineralnej wełny szklanej; nielaminowana; komprymowana, paroprzepuszczalna

Zastosowanie:

  • izolacja akustyczna i cieplna w konstrukcjach ścianek działowych suchej zabudowy wnętrz

Własności:

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,039 W /m K
  • Materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1Wymiary: 1250 x 600 mm
Grubość (mm) opór cieplny RD (m2K/W) Ilość m2
w paczce w MULTIPAK na palecie
50 1,25 15,00 75,00 300,00
75 1,90 9,00 45,00 180,00
100 2,55 7,50 37,50 150,00
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł