Płyta izolacyjna URSA TEP

Płyta izolacyjna URSA TEP

Płyta izolacyjna URSA TEP z mineralnej wełny szklanej; nielaminowana; paroprzepuszczalna

Zastosowanie:

  • izolacja akustyczna i cieplna w konstrukcjach podłóg pływających wykonywanych w technologii mokrej (np. pod wylewkę betonową)


Własności:

  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,033 W /m K
  • materiał niepalny; kl. A1 wg EN 13 501-1
  • tłumi dźwięki materiałowe na podłogach pływających w stopniu większym niż w przypadku posadzek na wełnie skalnej lub styropianie elastycznym

 

Wymiary: 1250 x 600 mm
Grubość (mm) opór cieplny RD (m2K/W) Ilość m2
w paczce na palecie
20 0,60 11,25 180,00
23 0,65 9,75 156,00
28 0,80 7,50 120,00
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł