Taśma izolacyjna URSA TRS

Taśma izolacyjna URSA TRS

Taśma izolacyjna URSA TRS. Pasy z mineralnej wełny szklanej o większej gęstości; nawinięte w zwoje; paroprzepuszczalne,

Zastosowanie:

  • jako materiał tłumiący dźwięki i uszczelniający między elementami ścianek działowych suchej zabudowy wnętrz
  • jako materiał tłumiący dźwięki i uszczelniający na obrzeżach warstw w konstrukcji podłogi pływającej
  • jako materiał zmniejszający wpływ mostków termicznych


Własności:

  • materiał niepalny, kl. A1 wg. 13501-1
  • nie wchodzi w reakcje z impregnatami konstrukcji drewnianych
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł