URSA XPS N-III-I

URSA XPS N-III-I

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typu N-III-I, produkowane na bazie CO2

Zastosowanie:
izolacja cieplna:

  • ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych
  • dachów odwróconych, stropów, podłóg na gruncie


Własności:

  • wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
  • wykończenie boków - proste
  • powierzchnia - gładka
  • współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,034 - 0,036 W/mKWymiary: 1250 x 600 mm
Grubość

współczynnik przewodności cieplnej λ

Ilość m2
w paczce na palecie
mm W/mK m2
30 0,034 10,50 126,00
40 0,034 7,00 84,00
50 0,034 6,00 72,00
60 0,034 5,25 63,00

80

0,036

3,75

45,00

100

0,036

3,00

36,00

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł