URSA XPS N-III-PZ-I

URSA XPS N-III-PZ-I

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typu N-III-PZ-I, produkowane na bazie CO2

Zastosowanie:
izolacja cieplna:

  • mostków termicznych,
  • cokołów,
  • elementów konstrukcyjnych (np. obudowa z płyt kamiennych)

Własności:

  • wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
  • wykończenie boków - proste
  • powierzchnia wytłaczana w kształcie wafla - przystosowana do montażu tynku lub kleju ceramicznego
  • współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,034 -0,038W/mKWymiary: 1250 x 600 mm

Grubość

współczynnik przewodności cieplnej λ

Ilość m2

w paczce

na palecie

mm

W/mK

m2

30

0,034

10,50

126,00

40

0,034

7,00

84,00

50

0,034

6,00

72,00

60

0,034

5,25

63,00

80

0,036

3,75

45,00

100

0,036

3,00

36,00

120

0,36

2,25

31,5

140

0,038

2,25

27,00

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł