URSA XPS N-V-L

URSA XPS N-V-L

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typu N-V-L, produkowane na bazie CO2

Zastosowanie:
izolacja cieplna:

  • ścian piwnic,
  • ław fundamentowych,
  • podłóg na gruncie,
  • posadzek przemysłowych,
  • parkingów,
  • ciągów komunikacyjnych

Własności:

  • wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 500 kPa
  • wykończenie boków - zakładkowe
  • powierzchnia - gładka
  • współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,034 - 0.036W/mK

 

Wymiary: 1250 x 600 mm
Grubość

współczynnik przewodności cieplnej λ

Ilość m2
w paczce na palecie
mm W/mK m2
50 0,034 6,00 72,00
60 0,034 5,25 63,00
80 0,036 3,75 45,00
100 0,036 3,0 36,00

120

0,036

2,25

31,50

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł