URSA XPS N-VII-L

URSA XPS N-VII-L

Wodoodporne płyty ekstrudowane, typ N-VII-L, produkowane na bazie CO2

Zastosowanie:
izolacja cieplna:

  • posadzek przemysłowych,
  • ław fundamentowych
  • ciągów komunikacyjnych
  • basenów
  • parkingów
  • dróg pożarowych

Warstwa odcinająca strefę mrozową w budownictwie drogowym i kolejowym.

Własności:

  • wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 700 kPa
  • wykończenie boków - zakładkowe
  • powierzchnia gładka
  • współczynnik przewodności cieplnej - λ= 0,036 - 0,037 W/mK

 

Wymiary: 1250 x 600 mm
Grubość

współczynnik przewodności cieplnej λ

Ilość m2
w paczce na palecie
mm W/mK m2
60 0,036 5,25 63,00
80 0,037 3,75 45,00
100 0,037 3,00 36,00
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł