ROMANO

ROMANO

Ugruntowana tradycja i innowacja – to cechy jakie łączy w sobie dachówka „ROMANO“, a jednocześnie wizualnie uwydatnia kilka cech: na przykład charakterystyczną grę światłocienia, wywołaną stożkowatą wypukłością biegnącą wzdłuż całej długości dachówki.

Podkreślona elegancka struktura dachu nie tylko dobrze się prezentuje – wnikliwy obserwator dostrzeże, że dachówkę „ROMANO“ można układać od spadku 12°.

Dane techniczne

wielkość: ok. 255 x 430 mm
min. ok. średnio ok. maks. ok.
Szerokość krycia: 198 mm 200 mm 202 mm
Długość krycia: 344 mm 346 mm 348 mm
maks. ok. średnio ok. min. ok.
Zużycie dachówek: 14,7 szt./m² 14,5 szt./m² 14,3 szt./m²
Waga ok. 3,5 kg/szt. ok. 50,7 kg/m²
Minipakiet: 6 Sztuka Paleta: 240 Sztuka
Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł