Trójnik Konisch

Trójnik Konisch

Stanowi estetyczne i funkcjonalne przejście między kalenicą i grzbietem przy dachach czterospadowych i naczółkowych.

Trójnik ten pasuje również do układania na sucho gąsiorów Konisch (2,5/m) na dachu z karpiówką. Na koniec kalenicy nałożyć gąsior z podwójną mufą jako połączenie między ostatnim gąsiorem i trójnikiem.

Zakres stosowania: dachy nachylone między 30°–50°.
Kolory odpowiadają kolorom dachówek.
Zużycie: 1 sztuka na trójnik.
Mocowanie: 3 klamry do gąsiorów, specjalne śruby, ewentualnie gwóźdź dzwonkowy.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł