Dachówka kalenicowa

Dachówka kalenicowa

Górna część dachówki jest gładka, nie ma zamka, co pozwala na dociskanie przez gąsior taśmy uszczelniającej kalenicę.

Kolory odpowiadają kolorom dachówek.

Zużycie: ok. 4,7 szt./1 mb.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł