Dachówka skrajna (przykominowa)

Dachówka skrajna (przykominowa)

Służy do zakończenia powierzchni z lewej strony połaci (w dachówce połaciowej z lewej strony jest zamek) na szczytach dachu, przy kominach oraz oknach dachowych itp. Produkowana jest do wszystkich modeli dachówek tłoczonych.

Do modelu Rubin dachówka skrajna dostarczana jest również w wersji dachówki kalenicowej.

Szerokość pokrycia:

Rubin: 235 mm;
Achat: 180 mm;
Sirius/Granat: 200 mm.

Kolory odpowiadają kolorom dachówek.

Zużycie: ok. 2,8 szt./1 m długości szczytu.

Dach Profil Sp. z o.o.
Janki, ul. Wspólna 1
05-090 Raszyn
www.dachprofil.com.pl
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000127263
nr NIP: 951 16 69 200
wysokość kapitału zakładowego: 350 000 zł